Inimese psühhosotsiaalse arengu etapid

Psühholoogilise kriisiga on seotud konflikt sinu hinge vajaduste ja ühiskonnast tingitud vajaduste vahel. Igal etapil on ülesanne, mida nimetatakse ka kriisiks, mis tuleb lahendada. Eriksoni teooria kohaselt on iga etapi eduka läbimise tulemuseks eluterve isiksus.

Ebaõnnestumine nendes etappides võib tuua kaasa väiksema võimekuse hakkama saada järgnevates eluetappides ja seetõttu on oht välja arendada omale valemina. Teraapia käigus on võimalik ebaõnnestunud etappe edukalt lahendada.

Eriksoni teooriast veidi

Erikson toob isiksuse arengut käsitlevas teoorias – psühhosotsiaalses arenguteoorias – esile arengut mõjutavad tegurid. Eriksoni arvates on inimese areng kolme teguri tulemus: somaatiline (keha) süsteem, mina- (ego-) ja sotsiaalne süsteem mõjutavad üksteist vastastikku.

Somaatilisse ehk keha puudutavasse süsteemi kuuluvad need tegevused, mis on bioloogilisele organismile vältimatud. Need on aistingud, motoorika, hingamine, ainevahetus, vereringe ja närvisüsteem. Somaatilise tegevuse arenemist ja muutumist mõjutavad:

 • pärilikult määratud küpsemine
 • keskkonnategurid (näiteks toit ja päikesevalgus)
 • õnnetused ja haigused
 • eluviis (söömine, magamine, igapäevased toimingud, ravimite ja uimastite kasutamine)

Mina (ego-süsteem) sisaldab muuhulgas ka inimese kognitiivseid ehk tunnetusega seotud tegevusi. Need on tähelepanu, õppimine, mõtlemine, otsustamine, probleemide lahendamine, keeleoskus, eneseteadlikkus ja reaalsusetaju. Mina tegevused arenevad inimese kogu elukaare ajal nagu somaatilised tegevusedki. Muutusi põhjustavad:

 • pärilikult määratud küpsemine (näiteks arukuse tase)
 • kogemused, kasvatus ja koolitus
 • inimene ise (näiteks hakkab inimene mõtlema endast teistviisi enesetunnetamise või ka psühhoteraapia tagajärjel)

Sotsiaalne süsteem käsitleb neid tegevusi, mille abil inimene asetub ühiskonda: sotsiaalsed rollid, rituaalid, kultuur, müüdid, sotsiaalsed ootused, juhtimisstiilid, kommunikatsiooniviisid, peresüsteem, poliitilised ja usuideoloogiad, majanduslikud tegurid, vaesus, sõda ja rahu. Muutused nendes tegevustes saavad inimese elukaare jooksul teoks järgmistel põhjustel:

 • kultuuriline muutumine (enesekäsitus muutub sotsiaalsete suhete muutumise tõttu)
 • uute rollide omaksvõtmine (näiteks pensionile jäämine)
 • eaga kaasnevad ootused
 • ajaloolised sündmused.

Ühiskonnas pannakse inimesele elukaare igas astmes eri ootusi. Need ootused võivad olla vastuolus somaatiliste ja mina tegevustega.

Psühhosotsiaalne vaatenurk tähendab seda, et kui mõnes neist süsteemidest toimub muutus, muutuvad ka teised süsteemid. Kui inimene töötuks jäädes tõsiselt haigestub, on rolli muutus põhjustanud minakäsituse muutuse (näiteks eneseväärikuse alanemise) ja somaatilise süsteemi tasakaalutuse.

Kaheksa ürgjõudu eri arenguastmetes on Eriksoni teooria järgi

 1. lootus
 2. tahe
 3. sihiteadlikkus
 4. kompetentsus, osavus
 5. kiindumus ja ustavus
 6. armastus ja pühendumine
 7. hoolitsus
 8. elutarkus ja leppimine

8 psühhosotsiaalse arengu etappi ja põhiküsimused

Inimese elukaar 8 etappi

Erik Erikson (1902-1994) toetus oma teooria loomisel psühhoanalüütilistele ideedele, kuid ta rõhutab ka sotsiaalsete tegurite tähtsust inimese arengule. Ta toetus Sigmund Freudi psühhoanalüütilistele ideedele ja meetoditele ja võttis vaatluse alla inimese sotsiaalse kogemuse ja selle peegelduse tema eneseteadvuses. Analüüsi tulemusena sündis formaalne, isiksusliku ja sotsiaalse arengu teooria – inimese isiksuslik ja sotsiaalne areng kulgeb kindlate astmete järgnevusena. Igal arenguastmel on inimene tundlik sotsiaalse keskkonna kindlate mõjurite suhtes.

 • Kasutatud: Tartu Ülikooli E-kursuse “Psühhosotsiaalne areng läbi elu” materjalid, Karmel Tall (Tartu Ülikool), 2012

Broneeri kohtumine

Gäthlin Haljaste

Gäthlin Haljaste

Olen kehale orienteeritud psühhoteraapia, psühholoogilise nõustamise ja coachingu väljaõppega vaimse tervise toetaja ja psühholoogilise hingeabi pakkuja ..