Individuaalne nõustamine

Millega sa tahaksid töötada? Millele sa tahaksid keskenduda? Mis teemat sa tahaksid uurida?

Teraapia

Üldistatult kulgeb meie töö tsüklina alustamine-uurimine-protsessimine-integratsioon.

Elu kvaliteet ja suhted

Ei tasu alahinnata suhtumise aluseks olevate ja sageli üsna erinevate sotsiaalsete ning kultuuriliste tegurite mõju. Kus on fookus, sinna läheb energia ja see kasvab.

KÕIGE OLULISEM LUGU

Kui juhtub midagi halba, avaneb sul võimalus astuda samm tagasi ja korrigeerida oma elu lugu.

Kui juhtub midagi halba, avaneb sul võimalus astuda samm tagasi ja korrigeerida oma elu lugu.

Õnne tasemed on tundlikud elutingimuste muutustele ja erinevatele staadiumitele elutsüklis.